Tonårscoaching på rätt sätt.

Tonårscoaching Sverige erbjuder coaching individuellt och i grupp

Med hjälp av coaching ökar vi självkänslan och välmåendet hos Sveriges skolungdomar. Detta bidrar till framtidshopp och tryggare och mer harmonisk start på vuxenlivet – med spridningseffekt på sikt till ett bättre och mer humanistiskt samhällsklimat.

Vår förebyggande individuella ungdomscoachning är tänkt för alla och vi ser den som den bästa metoden att nå också de svagaste med svåra hem- och familjeförhållanden.
Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har under många år räknat på utanförskapets pris – cirka 20 miljoner per person och årskull. Ett oerhört lidande och en samhällskostnad årligen om 200 miljarder kronor.

Läs gärna Utanförskapets pris

tonårscoaching
tonårscoaching

Tonårscoaching handlar om att höja självkänslan med hjälp av motiverande samtal och visad medkänsla, samt lyssna och förstå hur tonåringen tänker. Genom samtalet stärks tonåringens tro på sin egen förmåga vilket också underlättar kunskapsinhämtningen i skolan.

Denna metod med individuell ungdomscoaching är också med stor sannolikhet den bästa proaktiva metoden att komma åt mobbing – såväl offerroll som utövande.

I Morgans mission, tv-serien som gick på SvT under hösten 2015, berättade Morgan Alling förtvivlat att 60.000 ungdomar mobbas varje dag i Sverige och mobbingen fortsätter tyvärr  i stor utsträckning.

Vi söker finansiärer!

Vi söker kontakt med ”humanistiska finansiärer” och framsynta skolor/rektorer som kan vara intresserade av ett samarbete med oss. Skriv till oss idag!

Vi söker ungdomscoacher!

Vi söker kontakt med coacher som brinner för att jobba med ungdomar. Är du coach med hjärtat på rätta stället, hör av dig till oss!

Gålöstiftelsen
Tonårscoaching Sverige ideell förening är stolt och tacksam

mottagare av Gålöstiftelsens organisationsstöd för aktuellt
ungdomscoachningsprojekt i skolan under 2017.

Läs artikeln i tidningen Skolfamiljen om individuell coaching i skolan.

Klicka här för att läsa hela artikeln.

Vi söker en rektor som vill uppnå 100% gymnasiebehörighet.

  • Ett 3-årigt ungdomscoachingprojekt med skolans högstadieelever.
  • Förebyggande för välmående i samarbete med forskningen.
  • I samarbete med skolans elevhälsa.
  • Vi ordnar finansiering.
  • Dela gärna i ditt nätverk.

Kontakta oss för mer information.

Kommer snart...

Vi kommer inom kort att erbjuda ett mentorprogram för ungdomar 16-19 år.

Håll utkik här på hemsidan för mer information lite senare