Om oss

Om Jan Ahlberg

Jan, humanist, ekonom och entreprenör, har sedan 2001 sökt vägar för att kunna hjälpa och stödja barn och ungdomar för deras psykiska hälsa och utveckling. Jan förstod tidigt att nyckeln är en god självkänsla som behöver tränas för att kunna öka välmåendet och därigenom på ett proaktivt sätt kunna förebygga mobbningen, när det gäller såväl offer- som utövarrollen. 

Jan tillsammans med ett par kollegor, genomförde efter coachutbildningen ett ideellt ungdomscoachningsprojekt i Viby friskola 2012/2013. Projektet föll mycket väl ut med såväl nöjda elever som en nöjd skolledning – och det unika projektet gav mersmak för framtiden.

jan Ahlberg

2014 träffades Jan och Anna-Lena via gemensamt affärsnätverkande – och under 2015 väcktes planerna på allvar att arbeta vidare för denna fantastiska framtidsvision om att varje högstadieelev ska kunna få sin alldeles egna coach.

Om Anna-Lena Tegebro

Anna-Lena, organisationskonsult och coach har under många år drivit Internetsajten www.dintonaring.se och har under flera år coachat ungdomar och familjer både individuellt och i grupp.


Under många år har hon jobbat med organisations- och grupputveckling på företag/skolor/myndigheter och inom kommunal verksamhet. läs mer på www.coachkonsulten.se

tonårscoaching

Tillsammans drivs vi av att söka göra skillnad för vår gemensamma framtid – våra ungdomar! Och det bör ske i navet där alla samlas – dvs. i skolan. Det bör gälla alla elever med de vitt skilda förutsättningar och hemmiljöer som råder. Att på detta sätt få tillgång till en vuxen utomstående klok coach som också kan agera mentor och ”lyssnar och tror till 100% på mig och kan lotsa mig rätt” – är ovärderligt.

Som samhällsentreprenörer vill vi göra skillnad och vår vision och mission är att varje elev i framtiden ska få tillgång till sin egen coach – i syfte att stärka välmående och självkänsla – som ger större förutsättningar för gymnasiebehörighet och som i sin tur inger framtidshopp, och även för att kunna förebygga mobbningen såväl i skolan som på sociala medier på nätet. 

Mår man bra så går det bra!