Vad är vi?

Tonårscoaching Sverige grundades 2016 utifrån en strävan att förverkliga ett drömprojekt för en bättre framtid för Sveriges ungdomar;

”Självkänsla för välbefinnande / mot mobbning” – ett pilotprojekt med ungdomscoachning i skolan.  

Denna proaktiva metod består av individuell ungdomscoachning som syftar till att stärka elevens självkänsla och välmående – vilket i sin tur ger goda förutsättningar att förebygga mobbning.

Det är i skolan alla möts med vitt skilda förutsättningar och hemmiljöer. Att där få tillgång till en vuxen utomstående klok coach som också kan agera  mentor och bara lyssnar på mig, har 100% tro på mig och min kapacitet, och kan lotsa mig rätt – är ovärderligt.
Erfarenhet finns från ett tidigare ideellt ungdomscoachningsprojekt i en niondeklass i Viby friskola i Rimbo vintern/våren 2012/2013. Det föll mycket väl ut, och finns nu med som bakgrundsreferens. 

Allt hittillsvarande antimobbningsarbete är och har oss veterligt varit reaktivt – dvs. har det gemensamma att man sätter in mer eller mindre verkningssamma åtgärder när skadan redan har skett. Självklart skall man ha ett gediget värdegrundsarbete och bra handlingsplaner när mobbning och kränkningar sker – men detta kommer inte åt själva grundorsaken – den dåliga självkänslan.

Bra självkänsla leder också till bättre kunskapsinhämtning, bättre skolresultat och ett större självförtroende. Resultatet blir en tryggare och bättre stämning i skolan mot målet gymnasiebehörighet för alla.

tonårscoaching