Tonårscoaching

Tonårscoaching Sverige Hem

Tonårscoaching Sverige erbjuder coaching individuellt och i grupp

Med hjälp av tonårscoaching ökar självkänslan och välmåendet hos Sveriges skolungdomar. Det ger en mer tryggare och mer harmonisk start på vuxenlivet – med spridningseffekt på sikt till ett bättre och mer humanistiskt samhällsklimat.

Vår individuella ungdomscoachning är tänkt för alla och vi ser den som den bästa metoden att nå också de svagaste med svåra hem- och familjeförhållanden.
Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har under många år räknat på utanförskapets pris – 10-15 miljoner per person och 144 miljarder per årskull.

Läs gärna Utanförskapets pris

Teenage Skateboarder_medium Happiness_small

​Tonårscoaching handlar om att höja självkänslan med hjälp av motiverande samtal och visad medkänsla, samt lyssna och förstå hur tonåringen tänker. Genom samtalet stärks tonåringens tro på sin egen förmåga vilket också underlättar kunskapsinhämtningen i skolan.

Denna metod med individuell ungdomscoaching är också med stor sannolikhet den bästa proaktiva metoden att komma åt mobbing – såväl offerroll som utövande.

I Morgans mission, tv-serien som gick på SvT under hösten 2015, berättade Morgan Alling förtvivlat att 60.000 ungdomar mobbas varje dag i Sverige.

Vi söker finansiärer!

Vi söker kontakt med ”humanistiska finansiärer” och framsynta skolor/rektorer som kan vara intresserade av ett samarbete med oss. Skriv till oss idag!

Klicka här

Vi söker ungdomscoacher!

Vi söker kontakt med coacher som brinner för att jobba med ungdomar. Är du coach med hjärtat på rätta stället, hör av dig till oss!

Klicka här Gålöstiftelsen Tonårscoaching Sverige ideell förening är stolt och tacksam
mottagare av Gålöstiftelsens organisationsstöd för aktuellt
ungdomscoachningsprojekt i skolan under 2017.

Artikel i tidningen Skolfamiljen om individuell coaching i skolan, klicka på bilden.

Vi söker en rektor som vill uppnå 100% gymnasiebehörighet.

  • Ett 3-årigt ungdomscoachingprojekt med skolans högstadieelever.
  • Förebyggande för välmående i samarbete med forskningen.
  • I samarbete med skolans elevhälsa.
  • Vi ordnar finansiering.
  • Dela gärna i ditt nätverk.

Kontakta oss på Tonårscoaching Sverige för mer information.

Hemmasittare?

Vill du hjälpa?

Vi lotsar varsamt i förtroende tillbaka till skola-praktik-arbetsplats.

Kontakta oss

”Just nu annons i lokaltidningen Östermalmsnytt”